Selecteer een pagina
Brieven aan Mariek | 130

Brieven aan Mariek | 130

Lieve Mariek, Zes jaar. Het is niets.het is alles.Niets in tijd.Alles in alles. In een fietsin een jasin het voorbijgaandat jij het was. In willen vertellenin laten wetenalsof je straksnog komt eten. In een liedjedat ik hoormet jouw stemin mijn oor. In emotiesin...