Selecteer een pagina
Brieven aan Mariek | 134

Brieven aan Mariek | 134

Lieve Mariek, Het lekkerst aan de winteris de pauze van de tuin. Al de voegendie zich vullenmet iets groens enhardnekkigs. Het stopt. Al die plantende perken te buiten. Takkeneen onontwarbarekluwen. Houden halt. Opgedoken bomenvermenigvuldigde struiken. Druiven met...
Brieven aan Mariek | 133

Brieven aan Mariek | 133

Lieve Mariek, Zeven jaar geledenjouw laatste verjaardag. Je was ziekmaar we wisten nog nietvan die laatste. Ik lees in je dagboekdat je bang wasdie dag. En waarschijnlijknog veel vaker. Het grijpt jebij de keelnet als toenhet nieuwsnog versen tochbedorvenwas. Je bent...