Selecteer een pagina
Brieven aan Mariek | 135

Brieven aan Mariek | 135

Lieve Mariek, Het is onwerkelijkom te lopenwaar jij liep. Om te wachtenwaar jij wachtte. Om in scanners te liggenwaarin jij lag. Om de gesprekken te hebbendie jij had. Om de uitslagen te horendie jij hoorde. Om bang te zijnzoals jij dat was. Maar het onwerkelijkeis...
Brieven aan Mariek | 134

Brieven aan Mariek | 134

Lieve Mariek, Het lekkerst aan de winteris de pauze van de tuin. Al de voegendie zich vullenmet iets groens enhardnekkigs. Het stopt. Al die plantende perken te buiten. Takkeneen onontwarbarekluwen. Houden halt. Opgedoken bomenvermenigvuldigde struiken. Druiven met...
Brieven aan Mariek | 133

Brieven aan Mariek | 133

Lieve Mariek, Zeven jaar geledenjouw laatste verjaardag. Je was ziekmaar we wisten nog nietvan die laatste. Ik lees in je dagboekdat je bang wasdie dag. En waarschijnlijknog veel vaker. Het grijpt jebij de keelnet als toenhet nieuwsnog versen tochbedorvenwas. Je bent...
Brieven aan Mariek | 132

Brieven aan Mariek | 132

Lieve Mariek, Het huis staat en hangt vol foto’s. Ik heb alle lijsten die ik al had tevoorschijn gehaald. Alle foto’s die achter passe-partouts zaten eraf gehaald. De boel een beetje afgestoft, nieuwe foto’s besteld en opgeplakt, soms over oude foto’s heen en weer...
Brieven aan Mariek | 131

Brieven aan Mariek | 131

Lieve Mariek, Een in memoriam.   Tja,een auto,zo eentjedie je meteenweer vergeet. Zo nietszeggendvan vorm,zo zonder ideelijkt het. Zo roodbruin,een soort kleur,maar niet echteen keuze. Negen jaarvan iemand anders,vier jaar van ons,zes jaar van mij. Maar vier jaar...