Selecteer een pagina
Brieven aan Mariek | 139

Brieven aan Mariek | 139

Als het levenplotseling een afslag neemtdie je niet had voorzien,kan dat zomaarnog eens gebeuren. Misschien was deze wel voorzienmaar toch net zo plotseling.   Lieve Mariek, Ik was gebleven bij het aankondigen van de CT-scan. Mijn derde alweer. Infuus met...

Lees meer
Brief aan Mariek | 138

Brief aan Mariek | 138

Lieve Mariek, Een haaren nog een paarin mijn bak met kwark. Weinig subtieldeze aankondigingvan kaalheid. Tijd voortondeuse,muts, pet.   De vorige keer dat ik je schreef was drie weken terug. Vrij positief was ik toen. Ik dacht dat de bijwerkingen voorbij waren...

Lees meer
Brief aan Mariek | brief 137

Brief aan Mariek | brief 137

Lieve Mariek, Het gif druppeltmijn aderen in. Trekt een gordijndoor mijn hoofd. Brengt hetmeer levenof lacht de dooderom.   Ik ben weer boven water. Een week na de immuun- en chemotherapie. De eerste dag ging goed. Ik werd thuis opgehaald door een vriendin. Ze...

Lees meer
Brieven aan Mariek | 136

Brieven aan Mariek | 136

Lieve Mariek, Het nieuws kwam in één keerbinnen. Diep in mijzit het nu,dat alles. Mijn breinknipt hetin stukjes. Ieder stukjekruipt langzaamonder mijnhuid. Dag na dagstukje voor stukjevoelen en wetenmaar niet teveelniet meerdan te bevattenwat niet te bevattenis....

Lees meer
Brieven aan Mariek | 135

Brieven aan Mariek | 135

Lieve Mariek, Het is onwerkelijkom te lopenwaar jij liep. Om te wachtenwaar jij wachtte. Om in scanners te liggenwaarin jij lag. Om de gesprekken te hebbendie jij had. Om de uitslagen te horendie jij hoorde. Om bang te zijnzoals jij dat was. Maar het onwerkelijkeis...

Lees meer
Brieven aan Mariek | 134

Brieven aan Mariek | 134

Lieve Mariek, Het lekkerst aan de winteris de pauze van de tuin. Al de voegendie zich vullenmet iets groens enhardnekkigs. Het stopt. Al die plantende perken te buiten. Takkeneen onontwarbarekluwen. Houden halt. Opgedoken bomenvermenigvuldigde struiken. Druiven met...

Lees meer
Brieven aan Mariek | 133

Brieven aan Mariek | 133

Lieve Mariek, Zeven jaar geledenjouw laatste verjaardag. Je was ziekmaar we wisten nog nietvan die laatste. Ik lees in je dagboekdat je bang wasdie dag. En waarschijnlijknog veel vaker. Het grijpt jebij de keelnet als toenhet nieuwsnog versen tochbedorvenwas. Je bent...

Lees meer
Brieven aan Mariek | 132

Brieven aan Mariek | 132

Lieve Mariek, Het huis staat en hangt vol foto’s. Ik heb alle lijsten die ik al had tevoorschijn gehaald. Alle foto’s die achter passe-partouts zaten eraf gehaald. De boel een beetje afgestoft, nieuwe foto’s besteld en opgeplakt, soms over oude foto’s heen en weer...

Lees meer
Brieven aan Mariek | 131

Brieven aan Mariek | 131

Lieve Mariek, Een in memoriam.   Tja,een auto,zo eentjedie je meteenweer vergeet. Zo nietszeggendvan vorm,zo zonder ideelijkt het. Zo roodbruin,een soort kleur,maar niet echteen keuze. Negen jaarvan iemand anders,vier jaar van ons,zes jaar van mij. Maar vier jaar...

Lees meer
Brieven aan Mariek | 130

Brieven aan Mariek | 130

Lieve Mariek, Zes jaar. Het is niets.het is alles.Niets in tijd.Alles in alles. In een fietsin een jasin het voorbijgaandat jij het was. In willen vertellenin laten wetenalsof je straksnog komt eten. In een liedjedat ik hoormet jouw stemin mijn oor. In emotiesin...

Lees meer
Brieven aan Mariek | 129

Brieven aan Mariek | 129

Lieve Mariek, De wereld is behoorlijk veranderd dit jaar. Je zou ervan opkijken als je hier een blik kon werpen. Er raast een virus over zo'n beetje de hele wereld. Ik draag een mondkapje als ik een winkel binnen ga. Ik houd ruim afstand van andere mensen. De...

Lees meer
Brieven aan Mariek | 128

Brieven aan Mariek | 128

Lieve Mariek, Ik hou meer van de belofte van het voorjaar dan van de melancholie van de herfst. Maar het wordt herfst, daar is niets aan te doen. Jij hield van alle seizoenen. Ik wat minder. Al maakt een winter het voorjaar mooier, dat snap ik wel. Maar de melancholie...

Lees meer
Wil je een email krijgen als er een nieuwe brief geplaatst wordt? Vul dan je eigen email adres hieronder in.
Loading

Archieven